Over Mijn Pensioen

Mijn Pensioen maakt gebruik van LifeCycle Mix. Met de LifeCycle Mix hebben de specialisten van Goldman Sachs Asset Management (GSAM) een oplossing ontwikkeld om een zo optimaal mogelijke risico-rendementsverhouding te realiseren.

Op jonge leeftijd kan nog relatief veel risico worden genomen. Is de waarde ontwikkeling van de beleggingen negatief, bijvoorbeeld door koersdalingen op de aandelenmarkten, dan is er nog veel tijd om de verliezen in te halen. Naarmate de pensioenleeftijd nadert, is er echter steeds minder tijd beschikbaar om schokken op de financile markten te compenseren. In die fase wordt er bij het beleggen van de pensioenpremies meer nadruk gelegd op veiligere beleggingen en worden risicos afgedekt. Hiervoor is de LifeCycle Mix opgebouwd uit twee gedeelten:

  • Pensioen rendement: ingevuld met een fonds dat doorbelegt in een breed gespreid mandje van actief beheerde beleggingsfondsen met als doel het behalen van een aantrekkelijk rendement
  • Pensioen matching: ingevuld met drie obligatiefondsen met een passief karakter en een rentegevoeligheidsprofiel met als doel het renterisico zoveel mogelijk te beperken

De LifeCycle Mix kent drie risicoprofielen: defensief, neutraal en offensief. Op basis van deze profielen wordt achtereenvolgens steeds meer in het rendementsdeel belegd. Hierdoor is bij een defensief profiel het neerwaarts risico het laagst in vergelijking met het neutrale en offensieve profiel.

Meer informatie over samenstelling en performance
In onderstaande document (in PDF) vindt u meer informatie over de samenstelling en performance van de standaard LifeCycle Mix en de beleggingsfondsen waar deze mee is samengesteld.

Naast bovenvermelde LifeCycle Mix biedt Mijn Pensioen een pensioenfonds de mogelijkheid haar deelnemers ook zelf beleggen aan te bieden. Voor deze beleggingsoptie zijn standaard fondsen beschikbaar welke door Altis Investment Management zijn geselecteerd.