Klachten: bent u niet tevreden?

Wij doen al het mogelijke om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u desondanks toch een klacht hebben over onze dienstverlening, dan zullen wij er alles aan doen om uw klacht te verhelpen.

Indien u een klacht wilt indienen, dan kunt u dat door een e-mail naar ons te sturen.

U kunt ook een brief sturen naar:

Goldman Sachs Asset Management B.V.
Klachtencommissie Mijn Pensioen
Locatie HP A.03.018
Postbus 90470
2509 LL Den Haag

Vermeld in uw e-mail of brief de volgende gegevens:

  • uw pensioen rekeningnummer
  • uw naam
  • uw adres & woonplaats
  • uw telefoonnummer
  • uw e-mail adres
Na ontvangst van uw klacht sturen wij u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging waarna wij uw klacht in overleg met uw pensioenfonds zullen afhandelen.